اینترنت

 

دیشب اینترنتم قطع شد

تا رفتم تو حال بابام با چوب افتاد به جونمو هی داد میزد دزد دزد

یهو مادرم داد زد نزن نزن پسرمونه …

بابام تو چشاش اشک جمع شد گفت تویی پسرم ؟ چقد بزرگ شدی !


/ 1 نظر / 25 بازدید