لحظه ها عریانند

 

نه تو میمانی و نه اندوه

و نه هیچ یک از مردم این آبادی

به حباب نگران لب یک رود قسم،

و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت

غصه هم میگذرد ،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند .

به تن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هرگز

 

سهراب

/ 0 نظر / 31 بازدید